PAINTING JEWELLERY- ,,BUTTERFLY XIV”

The fifteenth set of the painting jewelry I present is “Butterfly XIV.” The metal elements are made of sterling silver in this set as well. To increase the contrast I have used mirrors.  Piętnastym zestawem biżuterii malarskiej jaki prezentuje jest ,,Motyl XIV”. W tym zestawie elementy metalowe wykonane są ze srebra. Dla pogłębienia kontrastu zastosowałam […]

Reklama

Czytaj dalej "PAINTING JEWELLERY- ,,BUTTERFLY XIV”"